• Baile

Mé Féin

Fáilte go Stát Neamhspleách Sonais! Seo láthair idirlín an Taibhealaíontóra agus Éascaitheora ceardlainne duaisbhuaití Ariel Killick. Gheofar anseo eolas faoi Cheardlanna aonair no mar shraith níos faide, siamsaíocht ghairmiúil leCarachtair na gCos Ard, faoin gCaifé Gàidhlig is faoi thionscadail ealaíne is dráma sráide

Oibríonn Ariel go hidirnáisiúnta idir Tuaisceart Éireann, Alba agus Poblacht na hÉireann, is í ag brú amach na dteorainneacha ó thaobh mar a fheiceann an pobal agus daoine óga an Ghaeilge trí chineálacha ealaíon comhaimseartha éagsúla, is í ag soláthar bealach iontach nuálach, sainiúil & taitneamhach leis an teanga a chur i láthair daoine. Tá breis is 900 ceardlann tugtha ag Ariel ó lár 2013 do bhreis is 245 scoil, pobal, grúpa & féile ar fud na hAlba agus Thuaisceart Éireann & na Poblachta, ag obair go díreach le níos mó ná 10,000 páiste, déagóir agus duine fásta, agus na mílte eile trína cuid oibre mar ealaíontóir sráide.

Ariel is one of a rare breed of street performers with not only:
years of professional entertainment experience in a wide range of contexts, from community to corporate & Celtic-language cultural events
• but also extensive experience as a multi-arts workshop facilitator, designing and delivering diverse workshop programmes for children & young people in both educational and extra-curricular contexts
• up to and including directing creative consultation and content design & development for entire street theatre & spectacle parades.

• Ariel has also been developing Gaelic & Irish-language Rap, receiving a 'Knockout Performance' review from The Daily Record for her performance at the 2nd National Gaelic Awards. You can listen to & buy her tracks here.

"I want to thank you for your stimulating and inspiring bilingual circus skill workshops, the kids thoroughly enjoyed the experience. It was a honour to have such talented artists at our Lá Spraoi." Sheena, Eagraitheoir Lá Spraoi Samhraidh

breis is 12 bhliain déag de thaithí ag Ariel mar shiamsóir sráide, le go leor carachtar sráide éagsúla aici agus d'oibrigh sí ag na himeachtaí ealaíne sráide is mó in Éirinn in éineacht agus taobh le príomhghrúpaí na healaíne sráide ar an oileán.

"Duine de phríomhealaíontóirí na hÉireann dá leithéid" Comhairle Dúiche an Dúin, Tuaisceart Éireann

Oilte in Éirinn, Alba, Nua Eabhrac, Sidní & Lunainn, bíonn éileamh ar obair Ariel le haghaidh seoltaí & imeachtaí corparáideacha, paráideanna & féiltí is imeachtaí pobail & scoile, a' ceangal sársmideadh, feisteas agus obair charachtair ardchaighdeáin le chéile chomh maith le greann. Bíonn a gcuid ceardlann i gcónaí ag fáil aiseolais fíormhaith i scoileanna agus suíomhanna pobail freisin.

"Gairmiúil ar gach bealach is féidir" Scoil Samhraidh Mhic Reachtain

Lena chois sin tá Diplóma Iarchéime ag Ariel san Oideachas Ealaíne Pobail ó Choláiste Náisiúnta Ealaíne & Deartha, tá sí oilte mar aisteoir agus ina ball de Líonra Ealaíon Sráide & Sorcais na hÉireann, agus tá taithí aici mar Ealaíontóir Gutha agus Scriptscríbhneoir, ag díriú ar obair scriptithe do láthreáin faoi dhíon lena n-áirítear scileanna éagsúla sorcais is dráma sráide. Breathnaigh ar Obair Dhrámaíochta le haghaidh tuilleadh mionsonraí ar thaithí Ariel mar aisteoir, scríbhneoir & léiritheoir. Tá traenáil i gcúrsaí Sláinte is Sábháilteachta agus sa Chosaint Leanaí ag Ariel freisin, chomh maith le creidiúnú ACCESS NI.

"Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leat don eispéireas iontach a thug tú do na páistí inné. Bhain siad uilig (agus mé féin fosta) sult as! B'iontach na smaointí a bhí acu uilig - ó na páistí is óige don ghasúr is sine. D'fhreastal an seisiúin Scéalaíochta orthu uilig agus bhí sé deas scéal s'acu a fheiceáil ag teacht chun tsaol!" Cairde Uí Néill

A direct descendent of the Shiaba McKechnie's of Mull, and apparently, Robert the Bruce, via her great grandfather's grandmother, a staunchly proud Bruce from Dunbar, Ariel is delighted to be now work in Scots Gaelic as well as Irish. Ariel is the first known Gaelic-speaking member of her Australian family in some 150 years, and returned to Mull for the first time in 2013, on personal invitation from the local Mull and National Mod Director, Janet MacDonald.

 © Ariel Killick 2014

™ Stàt Neo-Eisimeileach Sonais / Independent State of Happiness It's a State of Mind

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: