• Baile
  • Carachtair na gCos Ard

Carachtair Sráide

Tugann carachtair sráide Ariel beocht d'atmaisféar d'imeachta ar bhealach iontach so-fheicthe spraoiúil, mar thaispeántas ealaíne siúlach a bheireann splanc d'aon ócáid is í ag idirghníomhú leis an bpobal agus ag soláthar siamsaíocht thaitneamhach agus deiseanna sárghrianghraif a bheidh nasctha le d'imeacht.

Seo na carachtair atá ar fáil:

Rainbow Bubble Fairy: Excellent for summer, family & childrens' events with a large number of primary-aged children

The Last Kelpies & Gaelic Giants: Rambunctious bilingual Gaelic fun for family, cultural & corporate events.

Gràinne Mhòr & Scottish Nymph: Celtic/Viking character particularly suitable for Highland Games & Gatherings, Piping Competitions etc

Forest Nymph: Perfect for garden and outdoor nature-themed events

Fire Nymph: Great for Halloween or Autumnfests

Fire Vaudeville: With or without Fire, excellent for all general promotional work, event animation & pre-event meet & greet spectacle, as well as Halloween in particular

Araya Snow Fairy & Mrs Christmas: Perfect for Christmas, Winter, Enchanted Evenings & Ice Ball events

Tá físeán gearr ina bhfuil cuid d'fhíseán agus íomhánna charactaran Ariel le feiceail, chomh maith le haiseolas ó chliaint, le fáil thíos:

 

Tá na blianta de thathí ag Ariel ar a bheith ag idirghníomhú leis na meáin chumarsáide go héifeachtach - labhair le hAriel le fáil amach cén chaoi go bhféadfadh sí oibriú leis na meáin áitiúla le híomhánna draíochtúla tarraingeacha a chruthú le d'imeacht a phoibliú...

u Ms Christmas

daoine a mhealladh & a threorú chuig d'imeacht...

n Ms Christmas

iad a chur ag gáire nuair a thagann siad agus aire a tharraingt ar sheastáin cheardaíochta áitiúla...

f Ms Christmas
cuimhní a thabhairt dóibh le tógáil abhail agus d'imeacht a phoibliú ar na meáin shóisialta...

d Ms Christmas

Fáilte Mhórthaibhseach Roimh Imeachtaí / Seoltaí Féiltí & Imeachtaí

Cuir iontas ar d'aíonna sula fiú leagann siad cos thar táirseach! Is minic a bhaintear úsáid as obair Ariel le cur le spleodar agus atmaisféar imeachta, agus is iontach an bealach é súil na meán cumarsáide a dhíriú ar d'imeachta agus ar dhaoine uaisle & rannpháirtithe eile. Bíonn Ariel a' tarraingt aire ó choisithe agus tiománaithe atá ag dul thar bráid, agus ó na meáin agus rannpháirtithe infhéideartha eile agus í ag ardú phróifíl d'imeachta.

Caidé faoi phacáiste de cheardlanna /siamsaíocht/fógraíocht air na cosa arda do d'fhéile? Tá eolas faoin raon leathan ceardlann a d'fhéadfadh Ariel a sholáthar mar pháirt de chláir chruthaicheacha & ealaíne sráide níos leithne le fáil anseo.

 Independent State of Happiness  PACE Halloween Stilters

breis is 10 mbliana de thaithí gairmiúil ag Ariel mar stiltealaíontóir agus meascann sí smideadh fíorálainn ealaíonta, cultacha agus obair charachtair ardchaighdeáin chomh maith le greann agus filíocht a bheadh foirfe le haghaidh gach cineál imeacht.

q Ms Christmas

D'oibrigh Ariel in éineacht agus taobh leis na compántais ealaíne sráide is fearr ar oileán na hÉireann, amhail The Beat Initiative, Streetwise Community Circus, Whirligig/Lux/Inishowen Carnival Group, St Patrick's Festival (Baile Átha Cliath), Masamba, Colours Street Theatre, Earwig Community Arts Group, agus Clowns on the Street, agus tá taithí ag Ariel ar a cuid léirithe a chur in oiriúint d'imeachtaí dátheangacha freisin, rud a thugann bealach an-nuálach, suaithinseach agus taitneamhach do dhaoine leis na teangacha Gaelacha a chloisteáil.

Tá raon cuimsitheach de phictiúir reatha dá Charachtair na gCos Ard leagtha amach ar an roghchlár ar thaobh na láimhe clé le fáil chomh maith le cur síos ar gach carachtar.

© Ariel Killick 2014

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: