Ceardlanna Drámaíochta

• do pháistí agus daoine óga ó 7 mbliana d'aois & os a chionn
• deis triail a bhaint as an drámaíocht trí chluichí agus obair aonair agus mar ghrúpa
• is féidir iad a sholáthar mar sheisiúin aonair chomh fada le 2 uair a' chloig
• mar 2-3 sheisiún in imeacht lae
• nó mar pháirt de phacáiste de cheardlanna measctha in imeacht 1 lá, tuilleadh laethanta nó seachtaine
deis iontach do dhaoine óga spraoi a bhaint as focail agus drámaíocht & Gaeilge a fhoghlaim & a úsáid
• agus cur lena bhféinmhuinín agus scileanna sóisialta le cairde & daoine nua
• is féidir ceardlanna a chur in oiriúint do go leor ábhar éagsúil curaclaim agus aoisghrúpaí
• agus a sholáthar mar pháirt de chláir ealaíon cruthaitheach níos leithne nó de thionscadail dráma & ealaíne sráide níos mó, lena n-áirítear dráma, dealbhóireacht lóchrann, scileanna sorcais, Ealaín Cheilteach & Ealaín Ghraifítí.

 Aiseolas ó Cheardlanna maidir le Ríthe & Caisleáin, & Oíche Shamhna

"Excellent use of class topic to make learning enjoyable, really motivating" Múinteoir P4-7, Bunscoil Lairg

"Were all interested and could relate to the subject – especially as we had learnt about Macbeth the previous week" Teacher, Broadford Primary

Aiseolas ón dráma & ceardlann oideachasúil scoile 'Meet the Vikings', le sár-Chompántas Amharclannaíochta Albannach  'Hopscotch':

"Absolutely brilliant! This workshop was perfect, clearly well thought out & delivered flawlessy. Ariel & Mark were fabulous! It was packed with what we've been teaching and done with a lot of humour! The workshop was very appropriate, instructions were clearly given – perfect for nine year olds. All children were actively engaged throughout. You covered at least two weeks of work for us, in a very entertaining way - many thanks!" From the kids...."So much fun', 'awesome', 'funny', 'excellent'!"

Aiseolas breise ón Stiúrthóir, Eddie McGurn, tar éis chríochnú na camchuairte:

"Just to say well done on a fantastic run of the Viking's workshop, the feedback for you guys seems to have been resolutely brilliant and I would just like to say thank you for your hard work you both went above and beyond the call of duty."

Aiseolas ó Thionscadal Drámaíochta Pat & Plain le hAmharclann an Lyric, Béal Feirste, an Ghníomhaireacht Ultaise & Foras na Gaeilge

"Tá mé ag iarraidh mo bhuíochas a ghabháil leat as gach rud a rinne tú dúinn. Tá mé sásta go ndeachaigh na páistí, Bronagh agus mé féin ar an turas seo le chéile agus fan méid atá bainte amach againn uilig. Tá sé go hiontach páistí a fheiceáil ag seasamh suas ar an ardán agus ag déanamh rudaí a shíl siad nach dtiocfadh leo a dhéanamh. Thug tú an misneach dóibh a bheith ábalta sin a dhéanamh agus beidh siad buíoch díot go deo.

Ní chreidim go fóill go bhfuil sé bainte amach againn ach le do tháithí, do threoir agus do chomhairle bhain muid an sprioc amach. Ta gach duine ón scoil ar shiúl anocht ag labhairt faoin seó - rud ollmhór atá ann do scoil s'againne. Go raibh míle maith agat as an tacaíocht uilig agus as a fhoighid uilig chomh maith."

Cáit Kelly, Múinteoir Rang 7, Bunscoil, Béal Feirste

"You are an amazing force of nature in its purest form – the kids are very lucky to have such a terrific role model in their midst. Sometimes I've been lucky enough meet people who no matter what language they speak can communicate with anyone – you're one of them."

Dan Gordon, scriptscríbhneoir aitheanta ó Thuaisceart Éireann agus é ag obair do Thionscadal drámaíochta scoile Pat and Plain le haghaidh Amharclann an Lyric/na Gníomhaireachta Ultais/ Fhoras na Gaeilge, "She was alright when she left us" tar éis dó cuairt a thabhairt ar na ceardlanna.

© Ariel Killick 2014

do pháistí agus daoine óga ó 7 mbliana d’aois & os a chionn
deis triail a bhaint as an drámaíocht trí chluichí agus obair aonair agus i ngrúpa
is féidir iad a sholáthar mar sheisiúin aonair chomh fada le 2 uair a’ chloig
mar 2-3 sheisiún in imeacht lae
mar pháirt de phacáiste de cheardlanna measctha in imeacht 1 lá, tuilleadh laethanta nó seachtaine
deis iontach do dhaoine óga spraoi a bhaint as focail agus drámaíocht & Gaeilge a fhoghlaim & a úsáid
agus cur lena bhféinmhisneach agus scileanna sóisialta le cairde & daoine nua
Is féidir iad a sholáthar mar pháirt de chláir ealaíon cruthaitheach níos leithne, le scileanna sorcais san áireamh
mar pháirt de thionscadail drama & ealaíne sráide níos mó – téigh i dteagmháil le hAriel le haghaidh tuilleadh eolais.

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: