Ceardlanna Dátheangacha i Scileanna Sorcais

Oireann na ceardlanna seo do pháistí ó 5 bliana d'aois agus os a chionn sin agus do ghrúpaí ag gach leibhéal líofachta sa Ghaeilge, nó go deimhin gan Ghaeilge nó Gàidhlig ar bith! Is bealach spraoiúil na ceardlanna seo lenar féidir le páistí agus daoine níos sine dul i dtaithí ar an nGaeilge, nó ar an nGaeilge & an Ghàidhlig le chéile! Thosaigh Ariel ar cheardlanna i scileanna sorcais a thabhairt trí mheán na Gaeilge in 2005 mar pháirt de thionscadal ceannródaíoch lenar thug sí cuid de na healaíontóirí sorcais is fearr in Éirinn ag a bhfuil an Ghaeilge, lenar áirítear Con Horgan ó na Fanzini Brothers cáiliúla.

 "Fantastic to have something so different & so interesting... and brilliant to have in through Gaelic. The kids loved the different equipment & great to hear Gaelic spoken in an environment such as this" Glasgow Sradagan Leader, Glasgow Gaelic School

"Awesome, Amazing, Epic" Rannpháirtithe Ffèis an Iar-Thuath le haghaidh lá Fèise i Scileanna Sorcais, Scéálaíochta & Drámaíochta

 • do aoisghrúpaí ó 7 mbliana suas
• cuimsítear réimse de scileanna lámhchleasaíochta & cothromúcháin, ag úsáid scairfeanna, liathróidí, clubanna, fáinní lámhchleasaíochta, plátaí & poi, chomh maith le stilt siúltóireachta (do ghrúpaí níos sine) agus múnlú balún
• is féidir iad a chur ar fáil mar sheisiúin aonair suas le 2 uair a' chloig
• mar 2-3 sheisiún in imeacht lae
• nó mar pháirt de phacáiste de mheascán ceardlann in imeacht 1 lá nó tuilleadh mar phàirt de m.sh. campaí samhraidh

•nó i gcomhar le tionscadail ealaíne níos leithne nó ealaíne sráide lena measctar stilt-siúltóireachtdráma, caoladóireacht & lóchrainn, Ealaín Cheilteach, stionsail Ghraifítí agus filíocht.

Sgàthach Cù Chulainn  Warriors  Paisley Hlween P
• Bileog focal & abairtí sorcais sa Ghaeilge san áireamh                                                         

"The children are all absolutely buzzing - what you achieved with the children this week was exceptional!" Múinteoir, Bunscoil Edinbarnet tar éis seachtain de cheardlanna dátheangacha siorcais & dràma

Fèis Ghallaibh Workshop

Tá oiliúint fhoirmiúil sa Chosaint Leanaí ag Ariel freisin, agus tá teastas ACCESS NI aici chomh maith le hárachas PLI ó Equity & A-N le ceardlanna a sholáthar.

Why not get in touch with Ariel to find out more?

"Excellent... the pupils thoroughly enjoyed the circus skills.. a fantastic opportunity for language development for both Gaelic-speaking children & engaging those in English-medium education." "Wonderful... great to see Gaelic being used in such an engaging, different way for pupils" "Widens their experience of Gaelic and its use in different circumstances"
Múinteoirí, Bunscoil Bonar Bridge, Inbhir Nis

(Aiseolas ón gcamchuairt ar 10 scoil le fáil thíos - deas-chliceáil ar an íomhá, roghnaigh Open Link in New Tab & cliceáil Magnifying Glass)

No images found.

"A great way to introduce Gaelic to children" Bunscoil Craighill 

"Fun way to get children interested in language and Gaelic in particular" Bunscoil Beauly

"That was brilliant, the kids loved it & I've got the pictures to prove it!" Bunscoil Tomnacross

"Excellent... new language very well introduced & reinforced during lesson" Bunscoil Craighill

De réir mar a bhíonn buiséad ar fáil, oibríonn Ariel in éineacht le Stephen McGinley agus Con Horgan, na healaíontóirí sorcais is mó taithí in Éirinn ag a bhfuil Gaeilge líofa, agus soláthraíonn siad ceardlanna lena gclúdaítear cineálacha éagsúla lámhchleasaíochta, chomh maith leis an siúl ar na cosa arda (stiltsiúltóireacht), agus cuirtear tús agus deireadh le gach ceardlann le seó gairid lámhchleasaíochta spraoiúla le suim na rannpháirtithe a spreagadh. Maireann ceardlanna idir 1-2 uair a chloig agus is féidir iad a chur in oiriúint do go leor grúpaí nó ranganna difriúla in imeacht lae nó leathlae. Is féidir na ceardlanna a chur ar fáil i nGaeilge amháin nó go dátheangach – Gaeilge/Béarla nó Gaeilge/Gàidhlig.

"I want to thank you and Stephen for your stimulating and inspiring bilingual circus skill workshops, the kids thoroughly enjoyed the experience. It was a honour to have such talented artists at our Lá Spraoi."

Sheena, Eagraí Lá Spraoi Samhraidh

An amazing force of nature in its purest form – the kids are very lucky to have such a terrific role model in their midst. Sometimes I’ve been lucky enough meet people who no matter what language they speak can communicate with anyone – Ariel is one of them.”

Dan Gordon, scriptscríbhneoir clúiteach i dTuaisceart Éireann tar éis dó oibriú liom i gceardlann don tionscadal scoildrámaíochta Pat and Plain.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephen McGinley - Ring Juggling

Ring Juggling - Stephen McGinley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ariel Killick 2014

 
 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: