Stilt-Siúltóireacht

An bhfuil sibh ag iarraidh daoine óga is an Ghaeilge a tharraingt isteach in imeachtaí áitiula ealaíon? Is féidir le hAriel oibriú le do phobal is le daoine óga a thraenáil san aisteoireacht Ghaeilge is dhátheangach & ar stilteanna le paráideanna & imeachtaí áitiula a bhreisiú. Déanann a leithéid deis iontach do pháistí is déagóirí idirghníomhú le Gaeilge, lena chéile is lena bpobal ar bhealach spreagúil nua is cur le féinmhisneach, iontaobhas & scileanna idirphearsanta & drámaíochta.

PACE Stilters

Go deimhin, is minic gurb ionann an próiseas foghlama le siúl ar stilteanna agus próisis fáis phearsanta agus féinmhuiníne, is daoine óga ag siúl go hard i ndáiríre i measc a bpobail agus a bpiaraí. 

Sgàthach Cù Chulainn  Warriors  Paisley Hlween P

"Last year's parade was just so much fun & by far the best theatre project I've taken part in, I'd be very excited to do it again" Rannpháirtí ó Chompántas Drámaíochta Óige PACE, Paráid Oíche Samhna, Páislig, Albain.

 g. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Na Fuamhairean

• is féidir iad a chur ar fáil mar pháirt de thionscadail dráma is ealaíne sráide níos mó de réir téamaí cosúil leis an Earrach, Samhradh, Oíche Shamhna, nó an Nollaig, m.sh. Oíche Dhraíochta, Paráideanna Oíche Samhna, le Soilse na Nollag a Lasadh srl. ag imeascadh scileanna sorcais cosúil le stiltsiúltóireacht, ealaín ghraifítí & ealaín Cheilteach.

"SO MUCH FUN!!! Totally brilliant & you were a pleasure to work with too!" Rannpháirtí ó Chompántas Drámaíochta PACE, Paráid Oíche Samhna Pháislig, Albain

Sma Shot Parade Paisley 2021 Peacock Troupe Leader

"Thank you very much for all your hard work with the students. I've been very emotional looking back at the photos. It was an incredible night.. all the skeletons loved  it.. Really good fun...It was amazing to watch such a quick transformation from a completely terrified young lady to a highly professional and confident performer.. And in only 4 short sessions. It has really boosted her confidence and self belief. If she can stilt walk then she can do anything"..."They managed to walk and perform their lines and conquer the Gaelic language too. The audience loved them. It was a very enjoyable experience... would be great to have an annual event", Karen Oppo, Tuismitheoir Rannpháirtí Chompántas Drámaíochta Óige PACE 

gg. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Na Fuamhairean

Is féidir le ceardlanna stiltsiúltóireachta cabhrú le raon aidhmeanna agus torthaí de chuid Churaclam na hAlban a chomhlíonadh freisin, amhail: 

  • Through contributing my views, time and talents, I play a part in bringing about positive change in my school and wider community. HWB 0-13a / HWB 1-13a / HWB 2-13a / HWB 3-13a / HWB 4-13a

  i. Paireid Oidhche Shamhna Phaislig 2015- Cnàmharlaich                DSC6084

  • I am learning to assess and manage risk, to protect myself and others, and to reduce the potential for harm when possible. HWB 0-16a / HWB 1-16a / HWB 2-16a / HWB 3-16a / HWB 4-16a
  • Representing my class, school and/or wider community encourages my self-worth and confidence and allows me to contribute to and participate in society. HWB 0-12a / HWB 1-12a / HWB 2-12a / HWB 3-12a / HWB 4-12a
  • as well as the following Learner Partner Responsibilities: "I can expect my learning environment to support me to: develop my self-awareness, meet challenges, build relationships, experience personal achievement and build my resilience and confidence."

b Stiltwalking Training - East Wall

"It was a new experience for me and it was very enjoyable. I'm so happy I had the opportunity to take part. You were a great instructor, your instructions were clear and you were very supportive"... "One reason why I applied to take part was because I'm afraid of heights and I thought this would be a good chance to combat that fear. I'm very pleased and proud that I performed successfully", PACE Youth Theatre, Paisley Stiltwalking Trainee & Halloween Parade Participant

 DSC4414 - WEB

Is féidir le tionscadail dá leithéid deiseanna a thairgeadh le haghaidh malartú teanga & idirghníomhú idir na glúine agus leas á bhaint as scileanna éagsúla pobail, chun imeacht ealaíne dodhearmadta a chruthú agus drámaíocht, dealbhú lóchran, scileanna sorcais, ealaín Cheilteach & ghraifítí a mheascadh le chéile,  chomh maith le ceol, amhráin agus damhsa. 

Optimized-f. St Catherines Primary Cìrein Cròin - Nessie Lantern Bearers  Announcers

Tá Ariel tar éis oibriú ag iomaí imeacht iontach dá leithéid, in éineacht le agus taobh le príomhchompántais ealaín agus dráma sráide uile na hÉireann. Cabhraíonn imeachtaí dá leithéid go mór le mórtas pobal as a gceantair agus le hidirghníomhú pobail, cosúil leis an chéad Pharáid Oíche Samhna i bPáislig (thuas & thíos) agus ag Paráid na Nollag, East Wall, ar dheis. 

 

 Tá fáilte ort labhairt le hAriel faoi bhealaí leis an obair seo a chur in oiriúint do do cheantar fhéin ach dul i dteagmháil léi trí ríomhphost nó ar an bhfón ar an leathanach teagmhála thíos ar chlé. 

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: