Rap Ari Indo

Bóthar fada, casta is crua a bhí ann ó mhí na Samhna 2012 nuair a thosaigh mé ar iarrachtaí leis an Tionscadal Rap Idir-Ghaelach a chur ar bun, ach tá dhá cheann den trí amhrán a scríobhadh is a taifeadadh in imeacht díreach ceithre lá i mí na Samhna 2014 le fáil faoi dheireadh is faoi dheoidh mar Ari Indo! Dá mba mhaith leat tacú leis na hEalaíontóirí Ceoil Chomhaimseartha atá i gceist, is féidir leat an dá amhrán a cheannach agus íoslódáil anois ar iTunes ar díreach £1.58 anseo. Fhad's atáim ag fanacht go scaoilfear iad ar leithéidí Amazon MP3, Deezer, 7Digital & tuilleadh, tá fáilte romhat dul i dteagmháil tríd an Leathanach Teagmhála anseo agus rachaidh mé i dteagmháil leat a luaithe is atá siad ar fáil trí na meáin sin.

Is go cinnte, dá mba mhaith leat éisteacht leis na leagain iomlána de na hamhráin Dualchas (Oidhreacht) agus Saor sula n-íoslódálann tú iad, is féidir leat éisteacht leo trí Soundcloud thíos, agus tá na liricí agus aistriúcháin thíos freisin.

Logo

Tar éis tuilleadh oibre i rith 2015 do na halbaim Dàna-Thursan an Tillidh (Eachtraí an Fhillidh/Adventures of the Return) agus Trodaich na Teangan (Trodairí na Teanga), táim ag lorg comhoibrithe anois ar suim leo ceol Rap dátheangach Ceilteach den chaighdeán is airde a chruthú, le meascán stíleanna, idir dhamhsa tráchtála, house, & grime/jungle, do dhaoine fásta agus lucht éisteacha níos óige, chomh maith le físeáin cheoil le haghaidh dhá amhrán agus léirithe stáitse amach anseo, ag úsáid na scileanna ealaíne ar fad agam, idir ealaín tine, acro-ealaín, scríbhneoireacht scripte, dearadh feistis, smididh & ealaíne collainne. Má tá suim agat ann, tá fáilte romhat dul i dteagmháil liom tríd an leathanach teagmhála thíos. 

Dualchas / Oidhreacht

Traic Rap Dátheangach Gaeilge & Gàidhlig, le Ariel Killick (Alba/An Astráil), Bubba Shakespeare (Éire), Ruairidh Greumach (Alba) 
Ceol arna léiriú, thaifeadadh, mheascadh & mháistriú ag Garry McCarthy.

©Ariel Killick Stáit Neamhspleách Sonais 2015

Liricí Gaeilge scríofa ag Ariel - Rann 3 
Lá éigin beidh sé go breá
Tiocfaidh mo lá, sin é an fáth
Ár dteanga rúnda, sin é ár gcód
Gach duine le chéile
Seasfaimid an fód

Fiú mura bhfuil a fhios agam conas
Tá mé cinnte go sroichfimid an sonas
Níl le déanamh ach éirí suas
Leanfaimid ar aghaidh
Gach duine léim suas

Ná habair liom go bhfuil an Ghaeilge leadránach
Mura mbíonn tusa ach díreach gearánach
Céard a chaithfimid a dhéanamh
Ní féidir glacadh leis an bhfreagairt chéanna

Curfá & Droichead Gàidhlig (scríofa ag Ariel)

Dualchas thar Sruth na Maoile
Heritage over the Straits of Moyle

Gach duine de na Gàidheil air feadh a' t-saoghail
Sgaipibh an gaol, seas suas 'son a' chiùil
Thig sìos chuig an làr gus an tig ar latha
Gach duine na h-uile ga ràdh

All the Gaels around the world
Spread the love, stand up for the music
Come down to the floor til our day comes
Everyone saying

Sgaip an sgeul is sgaoil an gaol
Thig còmhla rinn gus an cum sinn a' seinn

Spread the word & let out the love
Come with us so we keep singing

 

 

Saor

Rap Gàidhlig, scríofa is á chur i láthair ag Ariel Killick, arna léiriu, stiúradh is le cúnamh ó Garry McCarthy of GMCBeats.com.

Ceol arna léiriú, thaifeadadh, mheascadh & mháistriú ag Garry McCarthy.
©Ariel Killick Stáit Neamhspleách Sonais 2015

(Aistriúchán ar na liricí thíos)

 

Rann 1

Latha eile, sabaid eile
Coltas air nach stad e a' chaoidh
Ciamar idir a mhaireas mi
Gu sìorraidh air mo bhualadh leis a' ghaoith?

Another day, another battle,
Looks like it'll never end
How on earth will I ever survive
Constantly beaten by the wind

Tha mi a' faicinn a' ròpa sin mun do amhaich
Is thu dhen bheachd nach ruig thu Didòmhnaich
Gabh ceum siar air ais bhon an iomall
Chì thu fhèin gun deàrrsaidh a' ghrian
Tog an cuideam sin far do earball
Is bi crìoch air do phian

I see that rope around your neck
And you thinking you won't make Sunday
Take a step back, back from the edge
You'll see yourself that the sun will shine
Take that weight off from your tail
And your pain will come to an end

Feumaidh thu bhith làidir 'son do bhruadar a choileanadh
Is gach dùbhlan dhen iomadh seòrsa mu do choinneamh is
Ma tha thu ag iarraidh am bàrr a ruighinn
Cha bhi e furasd a' tighinn
Feumaidh thu tòrr a' bharrachd a dhèanamh na dìreach bruidhinn!

You have to be strong to fulfil your dream
With every challenge of all sorts in front of you
And if you want to reach the top
It's not going to come easily
You have to do a lot more than just talk

Ciamar idir a ruigeas mi am bàrr
Is gun càil fhios agam idir càit an deach mi ceàrr

How on earth will I reach the top
If I've no idea at all where I went wrong?

Sèist
Gaoth bheag 'son mo chur a' seòladh
Gum bi mo chridhe is mo spiorad nas àirde
Gaoth bheag 'son mo chur a' seòladh
Gum bi mo spiorad nas àirde
Tha mi saor, saor, saor, saor

Chorus

A little wind to send me sailing
So my heart & spirit fly higher
A little wind to send me sailing
So my spirit flies higher
I'm free, free, free, free

Rann 2

Daonnan na mo aonar is air an taobh amuigh
Dorais gan dùnadh is e cho blàth a-staigh
Gach mionaid gach latha
Ga mo chall anns a' ghaoth
Is gun duine sam bith ann a' cur annam diù

Always on my own on the outside
Doors being closed and it's so warm inside
Every minute of every day
Getting lost in the wind
And no one round who give a stuff

Am bi thusa na do aingeal anns a' dorchadas
A' sabaid - gu sìorraidh an aghaidh an eu-dòchais
Tha cuideigin a' dhìth orm 'son mo chuideachadh
Air son mo chridhe is mo spiorad a àrdachadh

Will you be an angel in the darkness
Fighting forever against hopelessness
I need someone to help me
To raise my heart and spirit

A dh'aineoinn gach buille, donas is duilgheadas
Mi an dòchas gun deàrrsaidh a' ghrian anns mo dhorchadas
Cha dèan mi an-diugh e
Is cha dèan mi amàrach
Coimheadaidh mi gu domhainn na mo chridhe
Is tillidh mo mhisneach a dh'aithghearr

Despite every beating, badness, and difficulty
I hope the sun will shine in my darkness
I won't do it today
And I won't do it tomorrow
I will look deep in my heart
And my courage will return soon

Rann 3

Taing dha na fuadaichean
Mo mhuinntir ann an Alba uile ch'mhòr marbh
An spiorad 'nis nan taibhsean
A' bheatha seo nam aonar cho doirbh
Guthan mo shinnsir a' ràdh rium cùmail a' dol
Ach uaireannan tha mi cho aonarach
Chan eil mi ag iarraidh ach guil.

Thanks to the clearances
Most of my Scottish family are dead
Their spirit now only ghosts
This life on my own is so hard
Voices of my ancestors telling me to keep going
But sometimes I'm so lonely
I just want to cry

An tu mo charaid no mo namhaid
Ga mo chuideachadh no mo mharbhadh
Is a ghreim sin timcheall m'amhaich
Chan eil mi cinnte am faic mi amàrach

Are you my friend or my enemy
Helping me or killing me
With that grip around my neck
I'm not sure I'll see tomorrow

Guthan mo shinnsir na mo chluasan
Clachan is creagan mu mo choinneamh
Is mi a' call gach lùths na mo chasan
'S iad a' fàs nas àirde gach mionaid

Voices of my ancestors in my ears
Stones and hills before me
As I lose all vigour in my legs
They grow higher every minute

Cha robh mi riamh ag iarraidh bhith coltach ri càch
A' dèanamh an aon rud a h-uile latha
Ach cha robh fios agam nuair a thòisich mi
Gum beireadh e cho faisg mi air mo bhàs

I never wanted to be like everyone else
Doing the same thing every day
But I didn't know when I started
That it would bring me so close to my death

Nì mi gach rud a dh'fheumas mi airson fuireach beò
Nì mi mo dhìcheall tighinn amach às gleann nan deòr
Fhad's a tha buillean mo chridhe fhathast a' dol
Feuchaidh mi cumail orm is sguir dhen ghuil
Daonnan a' snàmh an aghaidh a' droch-shìde
Na leig dhan abhainn do tharraing sìos
Ann an ùine nach bi ro – fhada
Is cinnte gun tig -do pheanas gu crìch.

I'll do everything I can to stay alive
I'll do my best to come out of this valley of tears
As long as my heart still beats
I'll try to keep going and stop crying
Always swimming against the bad weather
Don't let the river drag you down
In time it won't be too long
Surely your penance will come to an end

 

 

Cúlra an Tionscadail

Tar éis beagnach dhá bhliain, tharla an tionscadal Rap Idir-Ghaelach, a mhaoinigh Iomairt Cholm Cille / Bòrd na Gàidhlig, i gCorcaigh, agus mise is Ruairidh Greumach, drumadóir ón mbanna cáiliúil leictreonach Gàidhlig, Niteworks, agus ar múinteoir Gàidhlig agus file freisin é, ag taisteal go Corcaigh le bheith ag obair leis na sàr-rapadóirí Gaeilge, Bubba Shakespeare & GMC. 

Colm Cille Logo

Bòrd na Gàidhlig Logo

D'éirigh chomh maith sin leis an tionscadal, is trí amhrán scríofa is taifeadta in imeacht díreach ceithre lá - an chéad uair ag Ariel a bheith ag obair sa seánra ceoil seo, gur thug Ariel taispeántas dá chuid oibre leis an amhrán dátheangach rap  'Set Yourself Free' ag Duaisean Nàiseanta na Gàidhlig i nGlaschú dìreach coicís ina dhiaidh, ag tuilleadh sárléirmheas ón Daily Record, á rá gur thug sí 'Knockout Performance' le pictiúr d'Ariel i mbun oibre le feiceáil sa pháipéar:

Daily Record Ariel Killick - "Knockout Performance"

Dá mba mhaith leat breathnú ar chuid den obair iontach a bhíonn ar siúl ag Bubba Shakespeare & GMC sa Ghaeilge, tá ceann dá gcuid amhrán thíos. Bhí sé iontach a bheith ag obair leo agus ba mhaith liom oibriú leo tuilleadh go cinnte is barracht rap Gaeilge/Gàidhlig a chruthú, agus tar éis bualadh le duine ón mBreatain Bheag a oibríonn do lipéad ceoil chomhaimseartha Bhreatnaise, ba mhaith liom go mór breathnú ar chomhoibriú le daoine sa saol ceoil iontach thíos ansin freisin...