Scéalaíocht

Tarraingíonn Síona Scéalaí as a cúlra sa tsiamsaíocht le páistí bunscoile a thabhairt isteach i bpróiseas spraíúil lena scéal féin a chruthú le chéile, agus ansin, an scéal a thabhairt chun bheith beo! Is iontach an tsamhlaíocht atá ag páistí agus is iomaí scéal craiceáilte a insíodh le linn na gceardlann roimhe seo, an ceann ab fhearr ar fad b'fhéidir ná 'Snúcaí Mac Giolla Púpaí, Deathring, Fionn agus a Ferari Dearg'! Is féidir na ceardlanna seo a chur i láthair mar chuid de chlár ceardlann ealaíon agus ceardaíochta bunaithe ar théama na scéalaíochta, agus is féidir iad a chur i láthair i nGaeilge nó sa Gidhlig, go dátheangach nó i mBéarla.

 

Bíonn an Cheardlann Scéalaíochta / Dráma atá saindeartha le haghaidh Oíche Shamhna iontach oiriúnach do na naíonáin bheaga is mhóra agus cruthaithe a bheith iontach éifeachtach leis na focail riachtanacha uile le haghaidh Oíche Shamhna a mhúineadh tríd an spraoi gníomhach. Tá ceardlann shaindeartha eile a bhíonn ag tarraingt as an sáraistriúchán go Gàidhlig na hAlba ar an dráma Macbeth ar fáil do ghrúpaí páistí níos sine agus déagóirí freisin.

"Awesome, Sgoinneil, Brilliant, Actually Really Cool" - Caledonia Primary P1 Students, Glasgow

Bíonn Síne ag úsáid cur chuige níos traidisiúnta i leith na scéalaíochta dá ceardlann dhátheangach faoi Goldilocks, atá feiliúnach do na naíonáin bheaga is mhóra agus curtha in oirúint go mbeidh sé chomh idirghníomhach agus is féidir, agus foghlaim ghníomhach teanga, tríd an dráma agus léirshamhlú, ina cuid de.

• do pháistí ó aois 4 bliana suas
• ag féachaint ar dhráma le cluichí, obair aonair agus i ngrúpa
• bunaithe ar scéal Chinnín Óir nó Oíche Shamhna do pháistí idir 4-9 mbliana d'aois, Macbeth (leis an aistriúchán go Gàidhlig) nó ábhair eile bunaithe ar an gcuraclam nó mian an phobail do leanaí agus dhaoine óga os cionn 9 mbliana
• is féidir iad a chur ar fáil mar sheisiúin aonair suas le 2 uair a' chloig
• mar 2-3 sheisiún in imeacht lae
• nó mar pháirt de phacáiste de mheascán ceardlann in imeacht 1 lá nó tuilleadh
• sárdheis do leanaí spraoi is spórt a bheith acu le focail & dráma is iad ag foghlam & ag úsáid na Gaeilge
• cuireann le féinmhuinín agus scileanna sóisialta le cairde is daoine nua
• Is féidir iad a chur ar fáil mar pháirt de thionscadail dráma is ealaíne sráide níos mó – téigh i dteagmháil le hAriel le haghaidh níos mó eolais
• Bileog focal & abairtí sa Ghaeilge san áireamh

 

Aiseolas ó Mhúinteoirí faoi Cheardlanna Scéalaíochta / Dráma d'Oíche Samhna:

"The best storytelling / drama workshop I have ever seen. Just perfect for this age group, it was a joy to watch the pupils' faces. This truly was an independent state of happiness."   Múinteoir, Bunscoil Shléat, an tOileán Sgítheanach

Storytelling/Storymaking

"Fantastic - A great taster of language delivered in a captivating and exciting way. I have never known them to listen so well in drama!" Múínteoir R1-3, Bunscoil Aldourie

"Pupils thoroughly enjoyed it, fantastic combination of drama, listening skills, language development and use of Gaelic... another excellent workshop"  Múinteoir, Bunscoil Bonar Bridge, Inbhir Nis

"Age appropriate, dynamic & dramatic"  Múinteoir, Bunscoil Beauly

Aiseolas ó Cheardlanna Scéalaíochta/Dráma le téama 'Goldilocks'

"Really entertaining and perfect for age group" "Excellent manner with children" Múinteoirí, Bunscoil Fort William

"Cross-curricular approach was fantastic"  Múinteoir, Bunscoil Inverlochy

"Very enjoyable and excellent for extending P1&2 Gàidhlig & super use of drama to complement language" Múinteoir, Bunscoil Millbank

"A good way to reinforce Gaelic words both familiar and unfamiliar" "Please let other small rural schools have this opportunity" Múinteoir, Bunscoil Kinlochewe

"Excellent workshop, very engaging and entertaining" Múinteoir, Bunscoil Dunvegan

Aiseolas ó Cheardlanna i Leabharlanna...

"Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leat don eispéireas iontach a thug tú do na páistí inné.  Bhain siad uilig (agus mé féin fosta) sult as!  B'iontach na smaointí a bhí acu uilig -ó na páistí is óige don ghasúr is sine.  D'fhreastal an seisiúin orthu uilig agus bhí sé deas scéal s'acu a fheiceáil ag teacht chun tsaol!" Seána Woods, Cairde Uí Néill

 storytelling za

Beagán de bhreis is 40 litreacha buíochais ó dhaltaí Bhun-Sgoil Bhruach a' Mhuilinn tar éis chuairt Shíne ar a scoil agus a ceardlainne scéalaíochta & drámaíochta dátheangaí bunaithe ar scéal Goldilocks:

No images found.

© Ariel Killick 2014

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: