Físealaíon

Ariel has trained with leading wicker and wire sculptors in both the UK & Ireland & is available for commissions to create beautiful bespoke portable wicker sculptures as part of outdoor art, parade and community arts engagement programmes.

 DSC4608 - WEB DSC4392 - WEB

 

In 2016, Ariel was Artist in Residence at the Scottish Maritime Museum for the Irvine Festival of Light, creating Bàta nam Bruadaran/Ship of Dreams & a Phoenix Figurehead, as well as extensive community parade development work with Ayrshire Youth Arts.

 DSC4878 - WEB

In May 2015, Ariel was the Banff & MacDuff Coast Festival Artist in Residence, creating a large 3D Wire interactive Wishing Tree sculpture, on foot of Community Creative Consultation, as well as facilitating a series of Community Participative Wicker Sculpture workshops, to the theme of 2015 being the International Year of Light.

Craobh nam Miann

In-my-studioNíor ceadaíodh do Ariel leanúint leis an ealaíon ar scoil, ach mar sin féin, thosaigh sí ar an líníocht arís in 1998, agus is le saothair bheoga theibí a bhí sí ag plé ar dtús, ag úsáid pastal bog agus ola. Chuaigh sí leis an bpéinteáil éadain agus leis an ealaín sráide tar éis di teacht go hÉireann in 2001 agus thosaigh sí ag déanamh staidéir ar an ealaín Cheilteach agus ar chruth an duine in 2004.

Is féidir leat breathnú ar Ghailearaí dá cuid oibre anseo.

Fuair sí a céad choimisiún in 2000 ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, le haghaidh sraith de phictiúir theibí, atá ar crochadh sa Chultúrlann fós.

Tar éis di an chéad phéire bríste stiltsiúltóireachta a mhaisiú le haghaidh a compántais siamsaíochta sráide, Na Fomhóraigh, in 2006, thairg Maggie Biggs coimisiún d'Ariel le 15 phéire bríste stiltsiúltóireachta a dhearadh agus a mhaisiú do pharáid na Samhna ar Shráid an tSirriaim i gceartlár Bhaile Átha Cliath sa bhliain sin, agus dearthaí a bhí ann cheana féin agus saothair úra á n-úsáid aici.

Chuaigh sí leis an dealbhóireacht agus dearthóireacht mhascanna amach in 2007, agus is é masc dhragún na naoi n-adharc a céad saothar den chineál seo (féach sa ghailearaí).

Bhí Ariel ag obair le hAdharc na Teamhrach agus na brístí stiltsiúltóireachta do Na Fomhóraigh a chríochnú in 2008, agus glacadh léi ar an Dioplóma Iarchéime san Oideachas um Ealaín Phobail ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD), in aineoinn nach ndearna sí aon staidéar foirmiúil ar an ealaín roimhe sin. Is é seo an ceathrú cúrsa iarchéime ar glacadh le hAriel air in Éirinn, in aineoinn gan bunchéim a bheith aici, agus is san aistriúchán Gaeilge a bhí na trí chinn roimhe. Tá Ariel ag dul do chúrsa Leibhéal 3 le Play Resource i mBéal Feirste san Ealaín agus Cheardaíocht Phobail, agus tá Ariel ag súil le leanúint ar aghaidh lena cleachtas ealaíne a fhorbairt ina réimsí éagsúla ina dhiaidh sin.

© Ariel Killick 2014

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: