• Baile
  • Gradaim & Buaicphointí

Gradam & Buaicphointí

2010: Na torthaí is airde as measc lucht déanta céime MA uile Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2010, dá MA san Aistriúchán Reachtaíochta & Dlí (Téis: Aistriúchán Anótáilte ar an Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, 1996).

2009: Ainmnithe do Ghradaim an Bharr 50 Gnó as Gaeilge le haghaidh léiriú dráma sráide 'Na Fomhóraigh'

2007: Éadan Fhéile Lá Fhéile Pádraig, Baile Átha Cliath, ar mhórphoiblíocht ar busanna, póstaeir, ábhair phriontáilte agus idirlín.

2006: Gradam na hAislinge Belfast Media Group/TG4 do Shársheirbhísí don Ghaeilge: Thar ceann iMeasc, Líonra Inimirceoirí le Gaeilge, dá ról mar chomhbhunaitheoir agus urlabhraí poiblí iMeasc. Cliceáil anseo le cuntas iomlán a fháil ar an obair a rinne Ariel le iMeasc.

2002: Clár Faisnéise, 'Femme Fabulasach', faoi Ariel agus a cuid saothair ar Ariel RTÉ1 agus TG4.

1997: Bunaitheoir agus Comh-Chomhordaitheoir, Scoileanna Samhraidh agus Fómhair Gàidhlig na hAlban, Sydney na hAstráile.

1997-1998: Bunaitheoir & Scríbhneoir, An Leathanach Gaeilge, An Tobar, Irish-Australian Review, Sydney na hAstráile.

1994 & 1995: Buaiteoir Dhuais na Gearmáinise.

1993: Roghnaithe mar dhalta meánscoile, de chuid Matthew Hindson, atá ar na cumadóirí comhaimseartha is clúití san Astráil anois, mar aon le daltaí Ardteistiméireachta agus mic léinn Ollscoile, go seinnfeadh an Australian Chamber Orchestra, a bhfuil cáil dhomhanda orthu, 'Double Violin Concerto in F Sharp Minor' de chuid Ariel mar chuid de cheardlann idirghníomhaíochta le daltaí/mic léinn.

1993: Joint School Poetry Prize Winner with friend Emma Jones, who would later become an internationally award-winning Australian poet and recipient of the prestigious William Wordsworth Poets Residency in England's Lakeland District.

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: