Teine Vaudeville

Bho uilebheist Ghotach gu dòigh ròiceil Vaudeville, bidh an caractar seo a’ triall air casan àrd agus a’ cur sàr mhaise-gnùise agus ealain teine (poi teine agus meuran teine ma tha e freagarrach) ri chèile airson tachartas sam bith a lasadh suas. Nuair nach eil teine freagarrach, mar phiuthar Edward Scissorhands, bidh i a’ cur a meuran gu deagh fheum ’s a’ toirt snas air stoidhlean gruaige a’ Chinn a Tuath. Is ise aon de na caractaran as measaile agus as iol-chomasaiche, an dà chuid bho thaobh dibhearsain agus obair sanasachaidh. Is ise as fheàrr le daoine cuideachd airson ruic is riagail le cloinn na bun-sgoile, agus an caractar as freagarraiche airson tachartasan bìdh & deoch.

Gheibhear atharrachaidhean eile air a’ charactar seo le Clogaidín Craiceáilte (Bonaid Bheag Chràicte) & sgeadachadh-gnùise freagarrach airson tachartasan Oidhche Shamhna (m.e. caractaran gotach/eagallach msaa).

"Very happy, definitely added to the carnival atmosphere."
Victoria Square Shopping Complex, Beul Feirsde, air son am promotion 'Summer Carnival'

"Very impressed... her costume and make-up look amazing and her stilt performance dazzles, Ariel interacted with the hundreds of people that attended... She spoke to everyone in Irish and English, playing and dancing with children which entertained everyone...really added to the week long festivities. She was professional in every way possible."
Sgoil Samhraidh, Èire a' Tuath

© Ariel Killick 2014

 

Contact Me

I am available to perform at your event, deliver workshops or collaborate in event development anywhere in Ireland or Scotland.
Please feel free to ask for details: